DOÇENT DOKTOR YİĞİT AKIN

ÜROONKOLOJİ (ÜROLOJİK KANSER AMELİYATLARI),

LAPAROSKOPİK -ROBOTİK CERRAHİ (KAPALI BÖBREK VE PROSTAT AMELİYATLARI),
ENDOÜROLOJİ (KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATLARI),
PENİL PROTEZ (MUTLULUK ÇUBUĞU),
ÜRETRA CERRAHİSİ (ÜRETRAL DARLIK AMELİYATLARI)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, İzmir

E-POSTA: yigitakin@yahoo.com
Telefon: 0531-4520093
@yigitakin_MD

My web site is under construction. The communucation details are below.

Yigit AKIN, MD, Associate Professor of Urology

Department of Urology, Izmir Katip Celebi University School of Medicine, Izmir, Turkey
Urooncology, Laparoscopic and Robotic surgeon, Endourology (PCNL), Penile prosthesis, Urethral surgery
E-mail: yigitakin@yahoo.com
@yigitakin_MD