PROF. DR. YİĞİT AKIN - 0542 335 30 66 & 0531 452 00 93
1979 yılında İzmir'de doğdum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra asistanlığımı Akdeniz Üniversitesinde tamamladım. 2012 yılında Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımcı Doçent Doktor olarak atandım. 2013-2014 yıllarında Heidelberg Üniversitesi Klinikum Heilbronn'da Robotik üroloji, Laparoskopi, Lazer, ürolojik kanserler üzerine eğitim aldım. 2013 Yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine yardımcı Doçent Doktor olarak atandım. 2015 yılında Doçent, 2020 yılında Profesör oldum.

-Literatürde yabancı hakemli dergilerde 100'ün üzerinden yayınım mevcuttur. Bilimsel çalışmalarım daha çok ürolojik kanserlerin cerrahi tedavisi ve yeni cerrahi teknikler, Laparoskopi ve robotik ameliyatlar ile ilgilidir. Birçok yayın literatürde ilk olduğundan bilimsel olarak oldukça değerlidir.

-50 bilimsel toplantı ve kongrede davetli konuşmacı ve cerrah olarak görev yaptım.

-Yurt dışında birçok ülkede yurt dışı katılımcılara laparoskopi, robotik cerrahi ve fleksible URS üzerine eğitimler verdim ve canlı cerrahi ameliyatlar gerçekleştirdim; Romanya, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, Mısır, Nijerya, Sudan, Almanya, Azerbeycan bunlardan başlıcalarıdır.

-Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde Profesör doktor kadrosunda üroloji kliniği idari sorumlusu olarak görev yapmaktayım.

**2021 Yılından beri Profesör Doktor Yiğit AKIN ve Doçent Doktor Sacit Nuri GÖRGEL mesai dışı muayenehanede hastalarını görmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0 542 335 3066 yı arayınız.